• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/
  • https://twitter.com/unsalerkan
Üyelik Girişi
Takvim
Hava Durumu
Anlık
Yarın
16° 8°

AnasayfaTÜRK EĞİTİM-SEN’İN VARLIĞI BİR AHLAK MANİFESTOSUDUR

TÜRK EĞİTİM-SEN’İN MİSYONU:
Eğitim çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarını geliştirmek, mesleki gelişimlerinin ve yükselmelerinin önündeki engelleri kaldırmak, çağdaş, bilimsel ve milli bir eğitim ortamı oluşturmak, çalışma barışını sağlamak, haksızlıklarla mücadele etmek için hukuk zeminden çıkmadan her türlü eylem ve etkinliği yapmak ve bunun için de haklarının ve hukukunun bilincinde örgütlü bir çalışan kitlesi oluşturmaktır.

TÜRK EĞİTİM-SEN’İN VİZYONU:
Değişen Dünya düzeni içerisinde çağdaş, milli, eşitlikçi, gelişime ve değişime açık bir eğitim sistemi ile sosyal adaletin ve refahın en üst düzeye çıktığı, düşünen, üreten, fikri hür, vicdanı hür katılımcı bireylerin yetiştirildiği ve bu eğitim sistemini yürütecek ve geliştirecek eğitim çalışanlarının ekonomik ve sosyal kaygılarının olmadığı bir Türkiye’dir.

TÜRK EĞİTİM-SEN’İN AMACI:
a) Anayasada ifadesini bulan, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, millî ve manevî değerlere, insan haklarına, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalarak, demokrasinin korunup bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılması yolunda çaba göstermeyi,
b) Toplum ve iş barışını tesis ederek devlet-millet kaynaşmasına ve sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunmayı,
c) Hür sendikacılık anlayışı içerisinde, üyelerinin ekonomik, sosyal, kültürel ve meslekî hak ve menfaatlerini korumayı ve geliştirmeyi,
ç) Türk millî eğitim sisteminin temel ilke ve hedeflerinin, 21’inci Yüzyılın ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde gerçekleşmesi için; uygulamada ortaya çıkan eksiklik, aksaklık ve yanlışlıkları tespit ederek, gelişen eğitim teknolojisi ışığında düzeltilmesi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünde yol göstermeyi, görüş ve önerilerde bulunmayı, amaç edinmiştir.

TÜRK EĞİTİM-SEN
, “Sarı Sendika” tarzında sendikacılık yapmayı reddeder. Çalışanları zorlayarak, baskı kurarak, ezerek; haksız menfaat sözü vererek, makam ve mevki satarak üye yapmak kendi varlığını ve ilkelerini çiğnemek anlamına geleceğinden bu tür davranışlara tevessül etmez. Bunun yanında güçlünün yanında görünen, güç nerede ise orada konuşlanan ve Türk Eğitim-Sen’in gücünden faydalanarak günlük çıkarlar peşinde koşanları reddeder.
Türk Eğitim-Sen yöneticileri hukuka, demokrasiye, istişareye inanır ve üyelerinin taleplerine kulak verir, onların düşüncelerinden yararlanır, tam ve yerinden katılımcılığı destekleyerek sendikanın en geniş irade ile yönetilmesine imkân sağlar. Tek adam hegemonyasını reddeder. Kendi kurumsal yapısını oluşturup yerleştirerek tam demokratik bir modeli benimser.

Türk Eğitim-Sen yöneticileri yönettikleri kurumlarının üzerinde olmadıklarının bilincinde olarak kurumun ilke ve ülkülerinden taviz vermeden çalışmalarını yürütürler. Türk Eğitim-Sen yöneticileri yönettikleri kurumu, kendi varlıklarını yüceltmek için ve kurumun gücünü kullanarak siyasal ve ekonomik kariyer elde etmek amacıyla kullanamazlar.

Türk Eğitim-Sen yöneticileri yönettikleri kurum adına dinî, politik, ekonomik topluluklarla çıkar ilişkisi içine girerek Türk Eğitim-Sen’i kapalı kapılar ardında, otel lobilerinde ya da bir takım evlerde “al-ver” pazarlıklarının nesnesi haline dönüştüremezler.

Türk Eğitim-Sen yöneticileri devlet bürokrasisinde yer alanlarla, üyelerinin hakları doğrultusunda, sadece konumu ve muhataplığı ölçüsünde ilişki kurarak iş ve işlemlerini yürütür. Devlet bürokrasisinin jurnalcisi, tetikçisi ve ortağı gibi bir görüntü vermek ya da bu bürokratik oligarşinin temsilcileri ile gizli bir mutabakatın ortağı olmak gibi kurumu küçültücü davranışların içinde olamazlar.
Yukarıda izah ettiğimiz Türk Eğitim-Sen’in misyonu, vizyonu amacı, ilke ve ülküleri doğrultusunda yürüyemeyenler Türk Eğitim-Sen üyeleri tarafından ikaz edilir; ikazların artık bir fayda sağlamadığı görüldüğü takdirde Türk Eğitim-Sen üyelerinin iradesi misyon, vizyon, amaç, ilke ve ülküleri kendine rehber edinmişler ile yoluna devam eder.

Türk Eğitim-Sen kendi varlıklarını vaz geçilmez zannedenlerin ikametgâhı değildir ve olmayacaktır.

ÜNSAL ERKANZiyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam6
Toplam Ziyaret70047
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar3.82503.8404
Euro4.50544.5235
BIYIKSIZLAR